Řešení zadního hubless wheel

Řešení zadního hubless wheel

Zásadní inovační prvek prototypu bude zadní hubless wheel, které zároveň bude měnit geometrii motorky.

Půjdeme cestou reálných zkoušek konstrukce a pak vybereme vhodnou dle funkčnosti.

Zatím první bude tato.