Testování zvedacího systému

Testování zvedacího systému

Pro test zvedacího systému jsem si vyrobil model 1:1.

3D modelace

Test ve skutečnosti